gh تکنسین های بهره بردار برق منطقه ای تهران
تکنسین های بهره بردار برق منطقه ای تهران
تکنسین های بهره برداری از شبکه های انتقال وفوق توزیع برق منطقه ای تهران

آگهي مناقصه عمومي

موضوع مناقصه : ارائه خدمات اپراتوری پستهاي فوق توزيع و انتقال و متصدیان خدمات پست در پستهای فوق توزیع و انتقال تحت پوشش معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سطحاستانهای

آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل

دستگاه مناقصه گزار : شركت برق منطقه اي آذربايجان

مهلت فروش اسناد : از مورخه ۱۸/۱۱/۹۳ لغايت ۲۵/۱۱/۹۳

محل فروش اسناد : تبريز بلوار استاد شهریار نبش پارک باغلارباغی ساختمان شهریار طبقه دوم امور تداركات و قراردادها اتاق ۲۱۱

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال بحروف ( یکصدو هشتاد ميليون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي و يا واريزنقدی بحساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۰۴۰۸۰۰۶ بانك ملي شعبه برق منطقه اي تبريز بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

مهلت و محل تحويل پيشنهادات : آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخه ۱۰/۱۲/۹۳ و محل تحويل پيشنهادات :تبريز بلوار شهريار نبش پارك باغلارباغي ساختمان ستادي دبيرخانه شركت برق منطقه اي آذربايجان دبيرخانه شركت برق منطقه اي آذربايجان خواهد بود .

بهاي فروش اسناد :

۱۰۰.۰۰۰ ريال ( يكصد هزار ريال ) قابل پرداخت به حساب سيبا شماره ۲۱۷۵۰۹۰۴۱۲۰۰۱ نزد بانک ملي شعبه برق منطقه اي تبريز بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات : روز یکشنبه ساعت ۱۱ مورخه ۱۰/۱۲/۹۳ تبريز بلوار استاد شهریار نبش پارک باغلارباغی شركت برق منطقه ايآذربايجان طبقه دوم امور تداركات و قراردادها اتاق ۲۱۴ خواهد بود .

شرايط خاص :

1-     داشتن شخصيت حقوقي و ثبت شده در مراجع ذیصلاح و اداره ثبت شركتها

2-     داشتن محل قانوني و دفتر كار مناسب

3-   داشتن تجربه کاری مستمر و مرتبط و تخصص لازم در امر بهره برداری پستها و عملیات اپراتوری پستهای فشار قوی ، دیسپاچینگ و خطوط انتقال اعم از تجربه کاری در زمینه نصب ، راه اندازی یا بهره برداری از پستهای فوق توزیع و انتقال یا خطوط انتقال حداقل به مدت 3 سال و ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

۴- دارا بودن بنيه مالي قوي

۵- داشتن تأئيديه صلاحيت و طبقه بندي مشاغل از طرف سازمان كار و امور اجتماعي

6-      برخورداري از پرسنل مجرب و ماهر یا متخصص با قدرت جسماني لازم  

7-     داشتن پروانه كسب از اتحاديه مربوطه

8-     داشتن تجربه و تخصص لازم در خصوص کار در محيط های برق دار و تجربه کار در پستهای فشار قوی

لازم به توضيح است به پيشنهادهاي فاقد امضاء – مشروط – مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

   جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه فرمايند . م/۱۱/۱۱

شركت برق منطقه اي آذربايجان

متن صورتجلسه پيش از فراخوان

متن مستندسازي و اطلاع رساني فراخوان

منبع:  www.tavanir.org.ir  

www.iets.mporg.irارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
تاريخ : جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳
در جلسه (سیزدهم بهمن ماه)موارد زیر از سوی نمایندگان بهره بردار و دولت و مجلس مطرح و بحث گردید : 

1) تبعیض ها و بی عدالتی های موجود با توجه به مجوز استخدامی اخیر وزارت نیرو و چندگانگی ها تفهیم گردید. 

2) نامه ای حدود دو هفته پیش از طرف توانیر ( آقای محمد زاده) به آقای دکتر نوبخت معاونت مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال گردیده است. 

3) طبق پیشنهادات نمایندگان مجلس حاضر در جلسه همکاران بایستی با تعداد نمایندگان بیشتری صحبت و به وزارت نیرو فشار بیاریم تا کنون فقط 40 نماینده از وضعیت ما آگاه هستند که بایستی به حدود 150 نماینده یا 2/3 نمایندگان برسد. 

4) توانیر در خصوص برگشت همکاران مشکلی نداشتند و اعلام آمادگی نموده اند. 

5) آقای فلاحتیان معاون برق وزیر نیرو کاملا با این قضیه مخالف بودند. 

6) آقای آغاجری نماینده مجلس با توجه به وجود همکاران رسمی قبل از سال 81 و بعد از سال 91( مجوز استخدامی 91) همکاران بین این سال ها را مستحق برگشت به بدنه دولت دانستند. 

7) آقای دکتر پاپی زاده از نمایندگان مجلس و موافق بودند همچنین با موارد قانونی تخلف وزارت نیرو در خصوص برون سپاری بهره برداری را اثبات و تفهیم نمودند.

 با سلام خدمت همه همکاران جلسه  با کارگروه کمیسیون انرژی با حضور نفرات زیر انجام شد :

حاج آقا انصاری نایب رءیس کمیسیون انرژی

دکتر پاپی زاده نماینده مجلس 

آقای بنی هاشم نماینده مجلس 

دکتر امیری نماینده مجلس و رءیس کمیته آب و برق کمیسیون انرژی

مهندس آغاجری نماینده مجلس 

مهندس فلاحتیان معاون برق وزیر نیرو 

مهندس حاءری مدیر عامل توانیر

محمد زاده معاونت منابع انسانی وزارت نیرو 

کرم رضایی معاونت منابع انسانی توانیر

 نکات مهم : 

1) رایزنی با نمایندگان بیشتر که تا کنون در این خصوص با آن ها صحبتی نشده. 

2)صحبت با نمایندگان برای درخواست پاسخ از وزیر نیرو

3) پیگیری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص جواب دادن به نامه توانیرارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
دستور کار جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس از روز شنبه 11 تا چهارشنبه 15 بهمن ماه 93 اعلام شد.

5- كميسيون انرژي

كارگروه امور نيرو

دوشنبه

13/11/1393

10 تا 12

رسيدگي به مشكلات اپراتورهاي  پستهاي برق   وزارت نيرو با حضور نماينده محترم كميسيونهاي اجتماعي و اصل  نود مجلس شوراي   اسلامي و مسؤولين محترم دستگاههاي ذي‌ربط

 

منبع: سایت مجلس شورای اسلامی


 

اعضاء كميسيون انرژي

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1         

مروي                   علي

رئيس

2         

انصاري                 محمدسعيد

نايب رئيس اول

3         

سوداني                 ناصر

نايب رئيس دوم

4         

اميري   خامكاني        حسين

سخنگو

5         

سلطاني                 اميرعباس

دبير اول

6         

جعفري   بنه‌خلخال      جليل

دبير دوم

7         

آقاجري                 حبيب

عضو

8         

احمدي                 موسي

عضو

9         

بگلريان                 روبرت

عضو

10     

بني‌هاشمي   چهارم      سيدهاشم

عضو

11     

بهمئي                   شمس‌اله

عضو

12     

تميمي                  عبداله

عضو

13     

جميري                 عبدالكريم

عضو

14     

حيدري   طيب           سيدسعيد

عضو

15     

دهدشتي                سيدحسين

عضو

16     

ذوالانوار                سيدحسين

عضو

17     

سجادي                 احمد

عضو

18     

سعدون‌زاده             جواد

عضو

19     

فريدوني                نادر

عضو

20     

كارخانه                 ابراهيم

عضو

21     

موسوي                 سيدموسي

عضو

22     

موسوي‌نژاد             سيدمهدي

عضو

23     

ميركاظمي              سيدمسعود

عضو

24     

نجابت                  حسين

عضوارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مستقر در مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره (52) خود در خصوص لایحه بودجه سال 1394 را به «تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی اختصاص داده است.

فایل : 14066e3.pdf 14066e3.pdf

به گزارش شناسنامه، در این گزارش در راستای کاهش هزینه های پرسنلی، راهکارهای زیر پیشنهاد شده است:

1- بازنگری نقش و وظایف دولت از طریق:

- بازنگری تدریجی وظایف و مأموریت های هر یک از دستگاه های اجرایی با رویکرد حذف وظایف غیرحاکمیتی از وظایف و مأموریت های قانونی دستگاه مربوط بر اساس اولویت بندی بین دستگاه ها ؛

- تفکیک امور ملی از محلی و تمرکززدایی از نظام مالی و اداری کشور و واگذاری برخی از خدمات عمومی به مدیریت های محلی که در حال حاضر توسط دولت انجام می شود.

2- جلوگیری از ایجاد دستگاه های اجرایی جدید که منجر به گسترش تشکیلات کلان دولت می گردد؛

3- پیاده سازی نظام کنترل نتیجه و محصول از طریق تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری ضمن ایجاد بسترها و ساختارهای لازم برای ایجاد و اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد؛

4- مقابله با فساد اداری به خصوص در آن دسته از دستگاه های اجرایی که متولی وصول درآمدهای عمومی دولت هستند؛

5- شایسته گزینی و جانشین پروری در مشاغل مدیریتی و ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران و تدوین برنامه هایی برای تربیت مدیران و کارشناسان؛

6- استاندارد سازی نظام پشتیبانی کارکنان دولت همچون خدمات رفاهی، تغذیه و نظافت، استاندارسازی طرح جا و مکان در منابع فیزیکی دستگاه ها و فروش و واگذاری ساختمان های اضافی، مهمانسراها و اقامتگاه ها و تأمین منابع مالی برای دولت.

همچنین، این گزارش اینگونه آورده است که در کنار اصلاحات فوق برخی اقدامات عاجل نیز باید در دستور کار دولت و قوه مقننه قرار گیرد از جمله:

1- تغییر نظام مالیاتی حقوق کارمندان دولت به نحوی که نرخ مالیات به دو بخش تقسیم شود. بخش اول مالیات مربوط به حقوق ثابت (بر اساس احکام کارگزینی و قراردادهای مربوطه) و بخش دوم مالیات مربوط به دریافتی های خارج از احکام کارگزینی که در این حالت آن دسته از کارمندان دولت که از دریافت های قابل توجهی برخوردارند، از طریق نرخ مالیات این تعدیل حقوق و مزایا صورت می پذیرد.

2- کنترل هزینه های نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها که عهده دار انجام امور حاکمیتی و ارائه دهنده خدمات عمومی به شهروندان هستند. به عنوان مثال، همانگونه که شهرداری های شهرهای کوچک به دلیل عدم تکافوی درآمد بر هزینه از دولت کمک دریافت می کنند، شهرداری های کلانشهرها که از درآمدهای قابل توجهی با توجه به ظرفیت های موجود برخوردارند، باید در شرایط فعلی اقتصاد به دولت کمک کنند. از جمله می توان ارائه برخی خدمات عمومی را که در حال حاضر توسط دولت انجام می شود به شهرداری ها به عنوان متولی مدیریت شهری واگذار کرد.

3- تفکیک نظام پرداخت از درآمدهای اختصاصی دستگاه ها و جلوگیری از پرداخت های خارج از رویه های منطقی و معقول؛

4- توقف استخدام در دستگاه های اجرایی و به تبع آن تهیه ترازنامه عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد بانک اطلاعاتی منابع انسانی در کشور و تأمین نیروی انسانی از محل جابه جایی بین دستگاهی و داخل دستگاهی؛

5- عدم برگزاری همایش ها و کنفرانس های  غیرضرور توسط دستگاه های اجرایی، کاهش مسافرت ها و مأموریت های اداری غیرضرور کارکنان دستگاه های اجرایی که با توجه به وجود بسترهای لازم فنآوری اطلاعات در سطح کشور بسیاری از آنها فاقد ضرورت و موضوعیت است، ساماندهی و هدفمندسازی آموزش های ضمن خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی و حذف آموزش های غیرضرور.

6- متعادل سازی میزان پاداش پایان خدمت کارکنان.

7- در اولویت قرار دادن طراحی و استقرار دولت الکترونیک.

این گزارش به حل مشکلات مربوط به صندوق های بازنشستگی توجه داشته است و در راستای حل مشکلات مربوط به این صندوق ها راهکارهای ذیل را توصیه می کند:

1- مدیریت کارآمد و اثربخش بر فعالیت های اقتصادی و مدیریت صحیح بر مبنای مالی صندوق های بازنشستگی که در حال حاضر هزینه ناکارآمدی آنها بر عهده دولت است،

2- تعیین سقف حقوق بازنشستگی برای بازنشستگان کشوری و لشکری همانند سازمان تأمین اجتماعی،

3- پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به تحمیل هزینه به صندوق های بازنشستگی و دولت می گردد.

در نهایت، در این گزارش به منظور انجام اصلاحات عاجل، احکام ذیل پیشنهاد شده است:

1- افزایش میزان حقوق، افزایش یا ایجاد فوق العاده ها، مزایا و هزینه های قانون مدیریت خدمات کشوری مادام که این قانون دوره آموزشی را سپری می کند، ممنوع است. در دستگاه های دولتی که تابع قوانین و مقررات استخدامی خاص هستند و نیز دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیز مشمول این حکم می باشند. افزایش ضریب ریالی سالیانه، افزایش های ناشی از ترفیع، ارتقا، انتصاب و نظایر آن از شمول این حکم مستثناست.

2- هر گونه استخدام و عقد قرارداد کار مشخص از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی موضوع اعتبارات جزء «3» بند «ل» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه در کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

3- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحات آن، حداکثر معادل چهار برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواد بود. در مورد کسانی که حقوق و مزایای مبنای محاسبه پاداش مزبور از چهار برابر تجاوز نماید، مازاد آن به میزان 20 درصد ملاک محاسبه قرار می گیرد. سایر مقررات قانون پرداخت پاداش و... و اصلاحات بعدی در مورد مسئولین این قانون نیز لازم الاجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز اعلام کرد:

1- اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت در سال 1394 با 11/1 درصد رشد از رقم 1.493 هزار میلیارد ریال به 1.660 هزار میلیارد ریال رسیده است. از مجموع اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت، 68/2 درصد آن را دو سرفصل جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی به خود تخصیص داده است. سهم این دو سر فصل در قانون بودجه سال 1393 ، معادل 64/5 درصد بوده است که نشان دهنده افزایش 3/7 درصدی است.

2- اگرچه اعتبارات مربوط به هزینه های پرسنلی به طور دقیق قابل تشخیص و تعیین نیست و این یکی از نقایص مهم بودجه سنواتی است که به اصلی ترین سوالات (نظیر اینکه دولت سالیانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان و هزینه های مربوط به بیمه و درمان آنان تخصیص می دهد یا هزینه می کند) پاسخ نمی دهد، اما برآوردها نشان می دهد که از سرجمع اعتبارات هزینه ای (جاری) در سال 1394 حدود 727 هزار میلیارد ریال (43/8 درصد) صرف هزینه های پرسنلی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و نهادهای نظامی و انتظامی خواهد شد.

3- حدود 277 هزار میلیارد ریال (16/7 درصد ) از اعتبارات هزینه ای (جاری) در سال 1394 ، (شامل صندوق بازنشستگی 109 هزار میلیارد ریال ، 105 هزار میلیارد ریال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و 63 هزار میلیارد ریال بنیاد شهید و امور ایثارگران ) نیز صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا خواهد شد.

4- بر اساس گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی 8 سال آینده، وابستگی صندوق های بازنشستگی (لشگری ، کشوری و تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی ) با توجه به روند افزایش تعداد بازنشستگان و وابستگی صندوق ها به منابع عمومی بیشتر خواهد شد و سهم آن از 16/7 در سرجمع اعتبارات هزینه ای سال 1394 به 53 درصد سال 1402 افزایش خواهد یافت که با فرض ثابت بودن سهم مربوط به هزینه های پرسنلی (متوسط 9 سال اخیر 41/66 درصد) و اعتبار بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا (3/81 درصد) آنگاه در 8 سال آینده 98/5 درصد اعتبارات هزینه ای (جاری) برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و هزینه های پرسنلی وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد.

5- بررسی وضعیت هزینه های پرسنلی و صندوق های بازنشستگی از حیث وابستگی آنان به اعتبارات دولتی ، ضرورت اقدام عاجل برای اصلاح این وضعیت را یادآور می شود. لذا لازم است راهکارهای اثربخش برای جلوگیری از افزایش هزینه های عمومی اتخاذ شوند به نظر می رسد راهکارهایی همچون تقلیل نقش و وظایف دولت در حوزه امور غیرحاکمیتی ، تفکیک امور ملی از محلی، جلوگیری از ایجاد دستگاه های اجرایی جدید، پیاده سازی نظام کنترل نتیجه و محصول در دستگاه های اجرایی و ایجاد بسترهای لازم در دستگاه های اجرایی بدین منظور و اصلاح قوانین مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی برای پیاده سازی نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، اولویت دادن به طراحی و استقرار کارآمد دولت الکترونیک، مقابله با فساد اداری به خصوص در دستگاه هایی که متولی وصول درآمدهای عمومی دولتند ، استانداردسازی نظام پشتیبانی کارکنان دولت ، واگذاری برخی خدمات عمومی به شهرداری ها؛ نظیر امور حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد و خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و تامین مالی آن از محل درآمد شهرداری کلان شهرها ، نظام مند کردن پرداخت پاداش پایان خدمت، مدیریت کارآمد و اثربخش بر فعالیت های اقتصادی صندوق های بازنشستگی ، تعیین سقف حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشگری همانند سازمان تامین اجتماعی و پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به تحمیل هزینه به صندوق های بازنشستگی و دولت می شود ، می تواند موثر باشد.

6- حکم بندهای «الف» ، «ب» ، «ج» و «د» تبصره «20» ، اگرچه گام مثبتی در زمینه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تلقی می شود ، اما طراحی و استقرار مقدمات و زمینه های لازم آن نیازمند تلاش ها و اقدامات گسترده و متنوعی است که عمدتا به مرحله تهیه و اجرای بودجه باز می گردد و ضرورت دارد فرآیندهای مرحله اجرای بودجه (به ویژه سازوکار تخصیص اعتبارات) به سرعت مورد بازنگری قرار گیرارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو:

 ۳۰ نماینده مجلس خواستار استخدام کارگران برق منطقه‌ای شدند

در پی تجمع هفته گذشته ۵۰۰ کارگر پست‌های انتقال برق فشار قوی، ۳۰ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به وزیر نیرو خواستار استخدام رسمی این کارگران در شرکت‌های برق منطقه‌ای این وزارتخانه شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در این طومار به وزیر نیرو یادآوری کرده‌اند که شبکه‌های انتقال برق از خصوصی سازی مستثنی هستند و از او خواسته‌اند نیروهای اپراتوری شاغل در شبکه‌های انتقال برق این وزارتخانه در ردیف استخدامی به خدمت خود ادامه دهند.

نمایندگان مجلس در عین حال از وزیر نیرو خواسته‌اند کارگرانی را که از سال ۸۳ به بعد در پست‌های انتقال برق فشار قوی مشغول به کار بوده‌اند استخدام کند.

گفتنی است هم اکنون بیش از ۵ هزار کارگر در سراسر کشور به صورت قرارداد مستقیم در پست‌های انتقال برق فشار قوی کار می‌کنند.

پست‌های انتقال برق فشار قوی زیر نظر شرکت‌های برق منطقه‌ای وزارت نیرو قرار دارند.

منبع خبرگزاری ایلنا و سایت برق نیوزارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 

تهران – ایرنا – جمعی از اپراتورهای پست فشار قوی برق استان های کشور صبح چهارشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، این گارگران در حالی که کلاه های ایمنی بر سر داشتند پلاکاردهایی با مضمون «ما کارگران مظلوم و مستضعف برای امر به معروف (اجرای قانون) و نهی از منکر (بی عدالتی) اینجا جمع شده ایم» و «به وضعیت ما رسیدگی کنید» را در دست داشتند.یکی از این تجمع کنندگان گفت: ما خواستار اجرایی شدن فرمایشات رهبر معظم انقلاب در رابطه با اصل 44 قانون اساسی هستیم.

وی افزود: ما خواستار پیمانی یا رسمی شدن کلیه نیروهای بهره بردار هستیم.

منبع : سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:
 
تاريخ : یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳

با سلام خدمت کلیه همکاران محترم لینک 

( نامه نماینده مجلس و مجوز استخدام سال 91 )

http://s6.uplod.ir/i/00475/xuab72a2lrya.jpg

http://s6.uplod.ir/i/00478/b8ha0borf6ki.jpg

http://s6.uplod.ir/i/00478/qlunpfsmp0yo.jpg

http://s6.uplod.ir/i/00475/sfu33tfvchzg.jpg

http://www.xum.ir/image/b3fz

 

 ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:

    98561273246038932868.jpg    93657451814965122930.jpg22951167960830164848.jpg

 

 

 ارسال توسط تکنسین های بهره برداری . پیام رسان:

ابزار را?گان وبلاگ